ŞCOALA CU CLASELE I-VIII
„LUCREŢIA SUCIU” ORADEA
-scurt istoric-

     Şcoala cu clasele I-VIII „Lucreția Suciu” Oradea, situată, în cartierul Velența,  în spatele vechii cetăți a Oradiei, încadrată de străzile Griviței, Eftimie Murgu, Dobrogeanu Gherea şi Avântului, este una dintre şcolile vechi din Oradea  datând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea când funcționa sub numele „Şcoala din Velența” sau „Şcoala Elementară Comunală din Velența”.
     Clădirea şcolii datează cel puţin din 1880 când apare, cu forma sa actuală (de literă E), pe o hartă veche amunicipiului Oradea. Până în 1920 şcoala a funcționat în limba maghiară, după 1920 a funcționat ca şi în prezent  cu două secții: secția română şi secția maghiară. Şcoala a funcționat cu învățământ de zi,  ciclurile primar şi gimnazial.
     Începând cu anul şcolar 1968-1969 în şcoală funcționează şi clase de învățământ gimnazial cu frecvență redusă adresat celor care nu au reuşit să-şi finalizeze la timp studiile gimnaziale. Din 2006 în şcoală funcționează şi învățămînt primar de tip „A doua şansă-primar”, pentru cei care nu au reuşit să-şi finalizeze la timp studiile ciclului primar, cât şi învățământ „A doua şansă – secundar inferior” adresat absolvenților ciclului primar care din cauza vârstei nu pot urma cursurile gimnaziale la zi şi care paralel cu studiile gimnaziale pot învăța şi o meserie.
     Dacă până în anul 2000 clădirea şcolii avea aspectul unei şcoli de țară cu sălile pavate cu şindrilă şi încălzite cu sobe de teracotă, în perioada 2000-2002 şcoala a fost reabilitată primind înfățişarea modernă de astăzi şi fiind dotată cu centrală termică proprie iar în anul 2017 școala a fost racordată la rețeaua de termoficare a orașului. În ultimii ani „Şcoala Lucreția Suciu” a fost inclusă în programe educative naționale cu finanțare din fonduri europene prin care s-a îmbogățit baza materială a şcolii, s-au perfecționat toate cadrele didactice, au fost organizate activități de consiliere a părinților iar elevii au beneficiat de programe suplimentare de pregătire şi de activități extraşcolare atractive.
     În prezent şcoala dispune de 2 corpuri de clădire în stare bună, relativ recent reabilitate, 24 săli de clasă un laborator de biologie, două  laboratoare de informatică conectate la internet, un cabinet de limbi moderne, cabinet medical cu medic şi asistent medical, o sală de sport mică dar funcțională, o curte spațioasă.
     La ora actuală în şcoala noastră îşi desfăşoară activitatea copii din trei etnii (română, maghiară şi romă) care sunt încadrați în două secții (secția română şi secția maghiară) şi care învață şi se joacă impreună dând consistență devizei şcolii „Şcoala Lucreția Suciu – o şcoală pentru fiecare” şi  răspunzând misiunii şcolii de a asigura integrarea şi educația diferențiată a copiilor, de a elimina abandonul şcolar, de a respecta integritatea culturală şi etnică a fiecăruia.

MISIUNEA ȘCOLII:

  • școala noastră își propune să obțină rezultate de calitate pe toate nivelele educaționale: primar, gimnazial, frecvență redusă și ,,A doua șansă”;
  • înscrierea în ciclul primar a tuturor copiilor, indiferent de mediul social, cultural sau religios;
  • creșterea calității vieții școlare prin activitatea de predare în limba română și maghiară;
  • integrarea copiilor de etnie rromă și acelor cu dizabilități, eliminând orice formă de segregare;
  • reducerea abandonului școlar și a absenteismului școlar;
  • prevenirea analfabetismului – Școala Gimnazială ,,Lucreția Suciu” fiind singura școală din municipiul Oradea în care se derulează programul „A doua șansă” și forma frecvență redusă;
  • dezvoltarea relațiilor de parteneriat educațional cu comunitatea locală, familia elevilor și cu școli similare, în beneficiul elevilor și al comunității;

VALORI DOMINANTE:

  • egalitate, cinste, corectitudine, cooperare, patriotism, respect pentru muncă, respect pentru semeni, simțul datoriei și păstrarea tradițiilor.