2023-2024

2.PLAN MANAGERIAL –  DIRECTOR – 2023-2024

3. PLAN MANAGERIAL – DIRECTOR ADJUNCT 2023-2024

4. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,LUCREȚIA SUCIU” ORADEA 2023-2024

5. HOTĂRÎRI CA

2022-2023

1.PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

2.PLAN MANAGERIAL –  DIRECTOR – 2022-2023

3. PLAN MANAGERIAL – DIRECTOR ADJUNCT 

4. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,LUCREȚIA SUCIU” ORADEA

5. HOTĂRÎRI CA

2021-2022

1. PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

3. PLAN MANAGERIAL – DIRECTOR;

4. PLAN MANAGERIAL – DIRECTOR ADJUNCT;

5. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ȘCOLII GIMNAZIALE ,,LUCREȚIA SUCIU” ORADEA;

6. HOTĂRÂRI CA ;