Cine beneficiaza de tichete educationale de 500 lei

 
Conform proiectului de act normativ, vor avea dreptul la aceste masuri de sprijin educational :
 
a) copiii dezavantajati din invatamantul de stat prescolar inscrisi in invatamantul de stat care indeplinesc conditiile, in luna iulie a fiecarui an, pentru obtinerea sprijinului educational acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, republicata;
 
b) copiii dezavantajati din invatamantul de stat primar inscrisi in invatamantul de stat primar care intrunesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Ordonantei Guvernului nr. 33/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara;
 
c) copiii dezavantajati din invatamantul de stat gimnazial inscrisi in invatamantul de stat gimnazial, care intrunesc criteriile de venit stabilite in Programul national de rechizite scolare, conform Ordonantei Guvernului nr. 33/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe tara.
La completarea cererilor se va avea in vedere componenta familiei, definita la art. 2 din OUG nr. 33/2001, respectiv: 
– sotul, sotia si copiii aflati in intretinere a acestora, care locuiesc si se gospodaresc impreuna
– se asimileaza termenului de familie si persoana singura cu copii aflati in intretinere, care locuiesc si se gospodaresc impreuna.
 
Tichetele sociale pentru sprijin educational sunt in valoare de 500 lei/copil si se acorda intr-o transa unica, in urmatorii patru ani scolari. Banii vor putea fi folositi pentru cumpararea de rechizite si articole de vestimentatie necesare frecventarii scolii si gradinitei.