Calendar inscriere clasa pregatitoare 

                                   2023-2024

 
3 mai—18 mai 2023
 
Completarea cererilor-tip de inscriere de catre parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor.
 
Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, inclusiv a recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, dupa caz, respectiv a declaratiei pe propria raspundere si a documentelor necesare in copie simpla.
 
Validarea fiselor de inscriere generate de aplicatia informatica.
 

Prima etapa de inscriere in invatamantul primar

 
19 mai—22 mai 2023
 
Procesarea de catre Comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala) a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie
 
NOTA:
Inspectoratele scolare pot decide extinderea activitatii didactice in situatia unitatilor de invatamant care au un numar mare de solicitari de inscriere in clasa pregatitoare, in alte unitati de invatamant care au spatii disponibile.
 
23 mai—29 mai 2023
 
Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile tip de inscriere si din documentele depuse/transmise de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, a cererilor prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere.
 
Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza.
 
Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor-tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.
 
30 mai 2023 
 
Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice, si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.
 
31 mai 2023 
 
Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar a candidatilor inmatriculati si a numarului de locuri ramase libere.
 

A doua etapa de inscriere in invatamantul primar

 
5 iunie 2023 
 
Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar.
 
Informarea Ministerului Educatiei de catre Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua. Procedurile vor viza modalitati de comunicare si transfer de documente online, dupa caz.
 
6 iunie—12 iunie 2023
 
Depunerea/Transmiterea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.
 
Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.
 
13 iunie—14 iunie 2023
 
Procesarea la nivelul unitatilor de invatamant a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile.
 
Completarea in aplicatia informatica a datelor din cererile-tip de inscriere pentru candidatii inscrisi in aceasta etapa.
 
15 iunie 2023 
 
Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.
 
1 septembrie—8 septembrie 2023
 
Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.
 
Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 

CLASA PREGĂTITOARE

– 22 locuri – secția română;
– 22 locuri – secția maghiară.

CLASA A V-A

– 26 locuri – secția română

– 26 locuri – secția maghiară

32 locuri – ADS Nivel primar – limba de predare română

PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ

– 32 locuri – ADS Nivel primar – limba de predare română

 

– 8 locuri – ADS secundar inferior – limba de predare română

 

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ

 Străzi arondate (pentru clase cu predare in limba română) An Școlar 2022-2023:

 

Avântului, 12 Octombrie, Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviței, Redutei,  Ioan Rațiu, Miron Costin, Oglinzilor, Oțelarilor nr. 2-14 și 1-13, Piața Tineretului, Prutului, Eftimie Murgu,  Grădinarilor nr. 41-55 și 40-54, Borsecului, Gheorghe Ionescu Sisești, Miron Pompiliu, Anton Bacalbaşa, Someşului, Şcoalelor.

 

– Străzi arondate (pentru clase cu predare in limba maghiară) An Școlar 2022-2023:

 

Avântului, 12 Octombrie, Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviţei, Redutei, Ioan Raţiu, Miron Costin, Oglinzilor, Oţelarilor nr. 2-14 şi 1-13, Piaţa Tineretului, Prutului, Eftimie Murgu, Grădinarilor, nr.41-55 şi 40-54, Borsecului, Gh. Ionescu Siseşti, Miron Pompiliu, Anton Bacalbaşa, Someşului, Şcoalelor, Calea Clujului nr. 2-166, 1-177, Cardinal Iuliu Hossu, Calea Mareşal Alexandru Averescu, Cerbului, Barierei, Canton CFR Oradea Est, Alexandru Donici, Fluviului, Plutaşului, Stâncii, Dragoş Vodă, Timotei Cipariu, Peţei, Rampei, Traian Demetrescu, Mierlei, Gh. Sincai, Râului, Căii Ferate.or sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

CLASA PREGĂTITOARE

22 locuri – secția română;
– 22 locuri – secția maghiară.

CLASA A V-A

– 26 locuri – secția română

26 locuri – secția maghiară

26 locuri – frecvența redusă – limba de predare română.

PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ

32 locuri – ADS Nivel primar – limba de predare română

8 locuri – ADS secundar inferior – limba de predare română

circumscripția școlară

– Străzi arondate (pentru clase cu predare in limba română) An Școlar 2022-2023:

Avântului, 12 Octombrie, Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviței, Redutei,  Ioan Rațiu, Miron Costin, Oglinzilor, Oțelarilor nr. 2-14 și 1-13, Piața Tineretului, Prutului, Eftimie Murgu,  Grădinarilor nr. 41-55 și 40-54, Borsecului, Gheorghe Ionescu Sisești, Miron Pompiliu, Anton Bacalbaşa, Someşului, Şcoalelor.

– Străzi arondate (pentru clase cu predare in limba maghiară) An Școlar 2022-2023:

Avântului, 12 Octombrie, Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviţei, Redutei, Ioan Raţiu, Miron Costin, Oglinzilor, Oţelarilor nr. 2-14 şi 1-13, Piaţa Tineretului, Prutului, Eftimie Murgu, Grădinarilor, nr.41-55 şi 40-54, Borsecului, Gh. Ionescu Siseşti, Miron Pompiliu, Anton Bacalbaşa, Someşului, Şcoalelor, Calea Clujului nr. 2-166, 1-177, Cardinal Iuliu Hossu, Calea Mareşal Alexandru Averescu, Cerbului, Barierei, Canton CFR Oradea Est, Alexandru Donici, Fluviului, Plutaşului, Stâncii, Dragoş Vodă, Timotei Cipariu, Peţei, Rampei, Traian Demetrescu, Mierlei, Gh. Sincai, Râului, Căii Ferate.

documente necesare

  • Copie certificate de naștere copil;
  • Copie acte de identitate părinți;
  • Cerere de la secretariatul școlii;
  • Fișa psihopedagogică de la grădiniță;
  • Fișa medicală.

plan de școlarizare 2022-2023

I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI

a) ciclul primar:

5 clase cu limba de predare română

– 5 clase cu limba de predare maghiară

b) ciclul gimnazial:

– 4 clase cu limba de predare română

4 clase cu limba de predare maghiară

II. INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

a) ciclul gimnazial: – 4 clase cu limba de predare română

III. PROGRAMUL ,,A doua şansă”

a) primar:

– 2 clase cu predare în limba română

b) secundar inferior:

– 1 clasă cu limba de predare română