ÎNSCRIEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

CLASA PREGĂTITOARE

22 locuri – secția română;
– 22 locuri – secția maghiară.

CLASA A V-A

– 26 locuri – secția română

26 locuri – secția maghiară

26 locuri – frecvența redusă – limba de predare română.

PROGRAMUL A DOUA ȘANSĂ

32 locuri – ADS Nivel primar – limba de predare română

8 locuri – ADS secundar inferior – limba de predare română

circumscripția școlară

– Străzi arondate (pentru clase cu predare in limba română) An Școlar 2021-2022:

Avântului, 12 Octombrie, Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviței, Redutei,  Ioan Rațiu, Miron Costin, Oglinzilor, Oțelarilor nr. 2-14 și 1-13, Piața Tineretului, Prutului, Eftimie Murgu,  Grădinarilor nr. 41-55 și 40-54, Borsecului, Gheorghe Ionescu Sisești, Miron Pompiliu, Anton Bacalbaşa, Someşului, Şcoalelor.

– Străzi arondate (pentru clase cu predare in limba maghiară) An Școlar 2021-2022:

Avântului, 12 Octombrie, Constantin Dobrogeanu Gherea, Griviţei, Redutei, Ioan Raţiu, Miron Costin, Oglinzilor, Oţelarilor nr. 2-14 şi 1-13, Piaţa Tineretului, Prutului, Eftimie Murgu, Grădinarilor, nr.41-55 şi 40-54, Borsecului, Gh. Ionescu Siseşti, Miron Pompiliu, Anton Bacalbaşa, Someşului, Şcoalelor, Calea Clujului nr. 2-166, 1-177, Cardinal Iuliu Hossu, Calea Mareşal Alexandru Averescu, Cerbului, Barierei, Canton CFR Oradea Est, Alexandru Donici, Fluviului, Plutaşului, Stâncii, Dragoş Vodă, Timotei Cipariu, Peţei, Rampei, Traian Demetrescu, Mierlei, Gh. Sincai, Râului, Căii Ferate.

documente necesare

  • Copie certificate de naștere copil;
  • Copie acte de identitate părinți;
  • Cerere de la secretariatul școlii;
  • Fișa psihopedagogică de la grădiniță;
  • Fișa medicală.

plan de școlarizare 2022-2023

I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI

a) ciclul primar:

5 clase cu limba de predare română

– 5 clase cu limba de predare maghiară

b) ciclul gimnazial:

– 4 clase cu limba de predare română

4 clase cu limba de predare maghiară

II. INVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

a) ciclul gimnazial: – 4 clase cu limba de predare română

III. PROGRAMUL ,,A doua şansă”

a) primar:

– 2 clase cu predare în limba română

b) secundar inferior:

– 1 clasă cu limba de predare română